Lejebetingelser

Midtjyllands Sommerhusudlejning, generelle lejebestemmelser.

Efterfølgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger i Danmark. For ferieboliger beliggende i Danmark er Midtjyllands Sommerhusudlejning’s virke formidling af ferielejemålet mellem lejer af ferieboligen og ferieboligens ejer. Midtjyllands Sommerhusudlejning er ikke ejer af ferieboligerne, men udelukkende formidler af lejemål på ferieboligerne bestemt til ferieformål. Midtjyllands Sommerhusudlejning er af ferieboligejeren berettiget til at handle i eget navn og for ferieboligejerens regning. Midtjyllands Sommerhusudlejning videregiver den del af lejen til ferieboligens ejer, som tilkommer denne. Midtjyllands Sommerhusudlejning forbliver dog altid kundens kontraktansvarlige partner. Disse lejebestemmelser finder kun anvendelse i kontraktforholdet mellem Midtjyllands Sommerhusudlejning og danske lejere.


Klik på den § du ønsker uddybet.       

1. Indgåelse af lejeaftale med Midtjyllands Sommerhusudlejning

2. Betaling

3. Ferieboligen / øvrige omkostninger / depositum etc.

4. Lejeaftale

5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse

6. Lejers annullering af lejeaftalen

7. Ændring af lejeaftalen

8. Ubenyttede aftalte ydelser

9. MS’s ophævelse af lejeaftalen

10. MS’s ret til at opsige lejeaftalen

11. Force majeure

12. Lejers misligholdelsesbeføjelser

13. Ansvarsfraskrivelse for mangler

14. Ansvarsfraskrivelse for skader

15. Sygdom

16. Adresser

17. Anmeldelse af reklamation

18. Ophævelse af enkelte bestemmelser

19. Modregningsforbud

20. Overdragelsesforbud

21. I øvrigt

22. Værneting og lovvalg