3. Ferieboligen / Forbrugspriser/øvrige omkostninger / depositum etc.

3.1 Ferieboligen må maksimalt bebos af det antal personer, der er angivet i beskrivelsen af ferieboligen. Det er dog tilladt at medtage et barn under tre år ud over det tilladte personantal. Ved overbelægning har såvel MS som ferieboligejeren ret til at afvise det overskydende antal personer. Lejemålet starter normalt lørdag, og indflytning kan tidligst finde sted efter kl. 16.00. Ankomsttidspunktet kan dog aftales separat. Opstilling af telte, campingvogne og lign på grunden kræver særskilt tilladelse fra MS. Rengøringen af ferieboligen er lejers ansvar. Ved udflytning skal ferieboligen samt inventar rengøres, således at lejemålet altid afleveres i samme rengøringsstand som det modtages. Slutrengøring kan mod betaling bestilles enten på MS’s lokalkontor eller ved bookingtidspunktet. Selv om der er bestilt slutrengøring skal ferieboligen efterlades i ryddelig stand, og opvask skal udføres af lejer, således at porcelæn, bestik og lignende køkkenservice efterlades i rengjort stand og evt. opvaskemaskine skal være tømt ved afrejse. Ved lejemålets afslutning skal lejer forlade ferieboligen senest kl. 10.00 eller efter særskilt skriftlig aftale. Såfremt lejen af ferieboligen indeholder en bestemmelse om obligatorisk slutrengøring, vil dette være markeret tydeligt. Betaling for obligatorisk slutrengøring sker samtidig med betaling af lejemålets samlede lejepris. I prislister og oversigter afspejler den obligatoriske slutrengøring sig i to forskellige ugepriser. Den højeste pris er lejeprisen for 1. uge inkl. slutrengøring og den lavere pris er lejeprisen pr. uge for de efterfølgende uger.

3.2 Forbrug af el, varme, gas og vand er ekstraomkostninger og skal efter opholdets afslutning afregnes samtidig med nøglens tilbagelevering, jf. pkt. 1.3 og 3.3. Prisen pr. kWh for strøm er ca. DKK 3,00-5,00 i Danmark. Normalt forbrug – uden opvarmning – er i højsæson ca. 150 kWh pr. uge afhængigt af husets størrelse. I den kolde årstid samt i ferieboliger med spa og/eller sauna (afhængig af benyttelsen heraf) må der påregnes større strømomkostninger. I ferieboliger med en tilgængelig vandmåler kan der kræves en forbrugsafgift på DKK 60-85 pr. m3 i Danmark. Prisen er afhængig af omkostningerne til den regionale vandforsyning. Vær opmærksom på, at forbrugsomkostningerne for hele lejeperioden, som fremgår af lejeaftalen, vil blive faktureret, uanset om huset beboes i kortere tid. I ferieboliger med tilgængelig fjernvarmemåler kan der kræves en forbrugsafgift afhængigt af området. I Harboøre er det feks. på ca. DKK 1,5.

3.3 Når nøglen til ferieboligen afhentes, skal der samtidig betales depositum, hvis dette ikke allerede er blevet gjort på bookingtidspunktet. Depositumindbetaling tjener som sikkerhed for, at nøglen returneres, og at ferieboligen efterlades i rengjort og skadesfri stand. Der kan ved visse ferieboliger opkræves et højere depositum. Depositum modregnet eventuelle forbrugsafhængige omkostninger, skades- og rengøringsomkostninger afregnes ca. 21 dage efter afrejse. Husk at oplyse lokalkontoret om kontonummer, så depositum kan returneres. Satserne for depositum er følgende:Standard er 1.000,00 kr. pr. påbegyndt uge, det opkræves sammen med 1 rate og depositum bruges til modregning af forbrug i lejeperioden.Der kan forekomme ferieboliger, hvor depositum er højere end angivet ovenfor. Dette vil fremgå af ferieboligbeskrivelsen eller lejebeviset. Skulle lejemålets varighed overstige 3 uger samt ved udlejning i perioden mellem jul og nytår, skal der senest ved nøgleudlevering erlægges tredobbelt depositum. Såfremt en gruppe ønsker at benytte det bestilte feriehus, så forlanger enkelte feriehusejere et forhøjet depositum. En gruppe består af mindst 6 personer, som ikke holder familie- eller partnerferie. Uafhængig heraf er der ligeledes tale om en gruppe ved 6 eller flere rejsedeltagere, hvor ingen personer er over 25 år. Ved denne slags grupper skal der ved nøgleoverdragelse erlægges et forhøjet depositum på kr. 3.500,- pr. person. Endvidere er lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant berettiget til at kræve betaling for slutrengøring, som i sådanne tilfælde bliver obligatorisk. Såfremt enkelte feriehuse ikke udlejes til grupper, så fremgår dette af den respektive husbeskrivelse. Grupper skal senest samtidig med lejeaftalens indgåelse melde sig som gruppe. Lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant er berettiget til at afvise en gruppe såfremt anmeldelse af grupperejsen ikke er sket ved lejemålets indgåelse. Når lejemålet slutter, er lejer forpligtet til at aflevere nøglen samt afregne for ekstraomkostninger med lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant. Ferieboligen kontrolleres og efterses mht. tilfredsstillende slutrengøring på afrejsedagen, og det afregnede beløb for ekstraomkostninger kontrolleres af lokalkontoret, ejeren eller dennes repræsentant. Denne kontrol sker senest inden den næste lejers indflytning.

3.4 Det er tilladt at medbringe op til to husdyr i de ferieboliger, der i ferieboligbeskrivelsen er markeret med et hundesymbol. Hunde skal føres i snor. Særskilte aftales kan laves med MS. Se endvidere feriebolig-abc under ”Husdyr”.