8. Ubenyttede aftalte ydelser

8.1 Såfremt lejer af grunde, som er MS uvedkommende, undlader at benytte eller gøre krav på de i lejeaftalen aftalte ydelser, har lejer ikke krav på delvis tilbagebetaling.