22. Værneting og lovvalg

22.1 Alle tvister, uanset spørgsmål mellem MS og danske lejere skal anlægges efter de internationale værnetings- og lovvalgsregler. Således skal tvister vedrørende en feriebolig beliggende i Danmark, anlægges ved de danske retsinstanser og afgøres efter dansk ret.

De ovenstående regler gælder også tvister vedrørende mangler, uanset den retslige følge, og uanset om MS påstås selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte for andres ansvar.

Det samme gælder tvister om produktansvar, og uanset om MS påstås at være selvstændigt ansvarlig eller påstås at hæfte som mellemmand. Dette gælder tillige, uanset om kravet rejses i eller uden for kontrakt, og uanset om kravet støttes på almindelige erstatningsregler eller regler, der baseres på rådets direktiv om produktansvar (85/374/EØF) med senere ændringer.