10. MS’s ret til at opsige lejeaftalen

10.1 MS kan opsige lejeaftalen uden varsel, hvis MS ikke kan opfylde lejeaftalen, fordi ferieboligejeren ikke kan eller nægter at stille ferieboligen til rådighed for MS’s lejere. Det er en forudsætning, at MS ikke selv er skyld i de grundlæggende omstændigheder omkring ferieboligejerens manglende opfyldelse af udlejningsaftalen.

10.2 MS’s ret til at opsige lejeaftalen er betinget af, at MS, hvis dette er muligt, tilbyder lejer en feriebolig af en tilsvarende stand som det aftalte, og lejer ikke accepterer dette tilbud. I så fald refunderes lejer det allerede indbetalte lejebeløb.

10.3 I anledning af opsigelse i henhold til punkt 10.1-10.2 fraskriver MS sig lejerens eventuelle erstatningsansvar, jf. punkt 13.5.

10.4 MS kan endvidere opsige lejeaftalen med lejere af danske ferieboliger efter de grunde der er nævnt i lejeloven herom.