2. Betaling

2.1 Ved lejeaftalens indgåelse fremsender MS bekræftelse og lejebevis. Samtidig hermed forfalder en forskudsbetaling på 20 % af lejen samt depositum, ekspeditionsgebyr og evt. tilkøb. Det resterende lejebeløb skal være MS i hænde senest 60 dage før indflytningsdagen pga. MS’s forpligtelser over for ferieboligejerne. Ved bestillingen senere end 55 dage før lejemålets begyndelse skal betaling ske straks efter modtagelse af MS’s bekræftelse ved bankoverførsel. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan lejer ikke gøre krav gældende over for hverken MS eller ferieboligejeren. Det samlede lejebeløb indeholder et administrationsgebyr på DKK 149,-, der dækker alle MS’s omkostninger vedrørende opkrævning og returnering af depositum. Administrationsgebyret opkræves sammen med forskudsbetalingen og returneres ikke for det tilfælde, at lejer ønsker at annullere lejeaftalen, jf. pkt. 6.

2.2 De angivne priser er ugepriser. Prisen afhænger af den pågældende sæson tid. Ved ophold i mere end en uge kan prisen for ugerne variere, afhængig af skift i sæson.

2.3 Disse lejebestemmelser er gældende for kunder bosiddende i Danmark. Priserne er derfor opgivet i danske kroner og betragtes som den gældende valuta ved bestillinger fra Danmark.