11. Force majeure

11.1 Hvis opholdet pga. omstændigheder, som ikke kunne forudses ved lejemålets indgåelse, bliver betydeligt vanskeliggjort, truet eller hæmmet som følge af force majeure (fx krig, forbud som følge af eller i medfør af lov samt anden administrativ afgørelse, strejke, lockout, olie- og benzinrationering, grænselukninger, natur- og forureningskatastrofer etc.) kan MS eller lejer bringe lejeaftalen til ophør. Såfremt lejeaftalen bringes til ophør, kan MS forlange betaling for de omkostninger, MS har afholdt samt kræve betaling for de omkostninger, der er forbundet med opholdets ophør.

11.2 Bliver det lejede ødelagt ved brand eller anden ulykke bortfalder aftalen uden videre.