5. Ændring af lejeaftalen og prisforhøjelse

5.1 MS kan foretage ændringer i lejeaftalen efter indgåelsen, i det omfang ændringerne skyldes, at MS er blevet opmærksom på, at det lejedes faktiske forhold er anderledes end oprindeligt oplyst til eller antaget af MS. Såfremt lovmæssige omstændigheder kræver eller retfærdiggør en ombookning kan disse foretages af MS. Ændringerne kan kun foretages, såfremt MS på kontrateringstidspunktet var i god tro og såfremt at ændringerne ikke har indflydelse på opholdet som helhed. MS er forpligtet til straks at informere lejer om ændringer eller afvigelser til lejeaftalen når disse kommer til kendskab for MS. Hvis ændringerne er væsentligt til ulempe for lejer, tilbyder MS en omkostningsfri ombooking til en tilsvarende feriebolig eller en afbestilling uden omkostninger for lejer. Der ydes herudover ikke yderligere erstatning. Lejer skal omgående skriftligt eller pr. e-mail gøre sine krav gældende i forhold til disse rettigheder.

5.2 MS forbeholder sig retten til at tilpasse lejeprisen, såfremt bestemte ydelser, som fx. afgifter eller valutakurser forandrer sig. Tilpasninger kan foretages i følgende omfang:

5.2.1 Ændres beløbet for fx. en afgift ved lejekontraktens indgåelse overfor MS, kan MS ændre sin ugepris tilsvarende.

5.2.2 Ved ændringer i valutakurser, efter lejeaftalens indgåelse, der overstiger / er mindre end de årligt fastsatte valutakurser, kan lejen ændres med samme procentsats, som den anvendte valuta er ændret med.

5.2.3 En prisforhøjelse er kun tilladt, hvis perioden mellem lejekontraktens indgåelse og lejeperioden overstiger fire måneder, og de opståede forhøjelser ikke allerede var opstået ved indgåelsen af kontrakten, eller på dette tidspunkt kunne forudses af MS.

5.2.4 Skulle en tilpasning af lejeprisen blive aktuel, er MS forpligtet til at informere lejer uden ugrundet ophold. Ved prisforhøjelse på mere end 5 % er lejer berettiget til, uden videre form for begrundelse, at træde tilbage fra lejekontrakten, eller at forlange et minimum ligeværdigt ferieboligophold som erstatning, såfremt MS har mulighed for at tilbyde et sådant fra sit øvrige udbud af ferieboliger, uden ekstra omkostninger for lejer. Lejer er forpligtet til at meddele MS et sådant ønske umiddelbart efter meddelelse om prisforhøjelse pga. ovennævnte omstændigheder.