9. MS’s ophævelse af lejeaftalen

9.1 MS kan ophæve aftalen i følgende tilfælde:

9.1.1 Hvis lejer eller en af dennes ledsagere vanrøgter ferieboligen eller groft forsømmer sine forpligtelser. MS bevarer sin ret til yderligere erstatning, ud over leje og depositum, indtil samtlige omkostninger er opgjort og betalt. Eventuelle meromkostninger i forbindelse med hjemrejse afholdes af lejer selv.

9.1.2 Hvis lejer ikke overholder de i punkt 2 angivne betalingsfrister, sender MS lejer en rykker med angivelse af en senere betalingsfrist. Efter udløb af denne frist er MS berettiget til at ophæve lejeaftalen. Ved MS’s ophævelse som følge af manglende betaling finder afbestillingsgebyrerne i punkt 6 tilsvarende anvendelse med den oprindelige betalingsdato som skæringsdato.

9.1.3 Hvis MS i øvrigt over for lejere af danske ferieboliger er berettiget til at ophæve aftalen i henhold til lejelovens § 93.