6. Lejers annullering af lejeaftalen

6.1 Før opholdets begyndelse kan lejer til enhver tid skriftligt pr. e-mail til MS, med angivelse af begrundelse, annullere lejeaftalen. Annulleringen er først gældende, når den er MS i hænde. Annullerer lejeren aftalen, eller påbegynder denne ikke opholdet, kan MS forlange gebyr af de af MS trufne foranstaltninger over for tredjemand samt for MS’s egne omkostninger og eventuelle erstatningskrav. Følgende annulleringsgebyrer vil blive opkrævet (samt eventuelt tilkøbt forsikring):

6.2 Indtil 80 dage før lejemålets påbegyndelse: 20 % af totallejen, dog mindst DKK 500,00 + administrationsgebyr.

6.3 Fra 79-55 dage før lejemålets påbegyndelse: 80 % af totallejen, dog mindst DKK 500,00 + administrationsgebyr.

6.4 Fra 54. dag til og med ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse: 100 % af totallejen + administrationsgebyr.