7. Ændring af lejeaftalen

7.1 Indtil 80 dage før opholdets start imødekommer MS så vidt muligt lejers ønske om ændringer i lejeaftalen. Herfor opkræver MS et gebyr på DKK 500,00. Senere ændringer kan kun foretages som annullering af lejeaftalen i henhold til ovennævnte betingelser jf. punkt 6.1, og ny bestilling.