Vinterudlejning

Vinterudlejning af sommerhuse - Benyttelse af danske feriehuse i vinterhalvåret.
Ud fra retspraksis samt den seneste fortolkning af reglerne fra Skov- og Naturstyrelsens side anbefaler Feriehusudlejernes Brancheforening herefter følgende regelsæt anvendt omkring benyttelse af sommerhuse i vinterhalvåret:

1. Der gælder en maksimumgrænse for overnatninger i vinterhalvåret på 91 nætter (13 uger)

2. Der gælder yderligere følgende regler omkring placeringen af overnatninger i vinterhalvåret Det er tilladt at overnatte i feriehuset i flere sammenhængende perioder, dog således at hver periode højst må udstrækkes til 4 uger - og i et enkelt tilfælde 5 uger, samt at feriehuset i en sammenhængende periode på mindst 4 dage ikke benyttes til overnatning efter hver sammenhængende periode på 4 (5) ugers overnatning.

3. Ejerspærring / Eget brug For så vidt angår ejerspærringer, vægter disse i forhold til benyttelseskvoten kun i den udstrækning, at der foregår overnatninger i de pågældende spærringsperioder.

For at udlejningsbureauet kan forholde sig til sådanne evt. overnatninger, må meddelelse herom ske direkte fra ejeren til udlejningsbureauet

Midtjyllands Sommerhusudlejning

Midtjyllands Sommerhusudlejning er et formidlingsbureau, der tilbyder sommerhuse i Silkeborgområdet til udlejning.

Der vil løbende blive tilføjet nye huse.

Det vil være muligt at leje husene i forskellige perioder samt med fleksible ankomst- og afrejsedage.

 Vi er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening

 

 

Kontakt os

Midtjyllands Sommerhusudlejning
Teglgårdsparken 149, Truust
8882 Fårvang
Tel.: 27 84 78 81
Mail: nina@midtjyllandssommerhusudlejning.dk
CVR-NR.: 31408873