SKAT

Skatteregler ved sommerhusudlejning

Lejeindtægten samt indtægter for forbrugsafgifter skal selvangives. Der er to metoder til opgivelse af lejeindtægt; et fast procentfradrag på 40% eller regnskabsmetoden.

40 % reglen

Denne metode er den mest benyttede, da det er let og enkelt at opgøre det skattepligtige resultat. Hvis du anvender 40% fradraget, får du et bundfradrag på kr. 20.000 i bruttolejeindtægten pr. fritidsbolig. Bruttolejeindtægten opgøres som husleje plus lejernes betaling for el, gas, varme o. lign. Når bundfradraget på de nævnte kr. 20.000 er trukket fra bruttolejeindtægten, kan du så yderligere fratrække 40 % af det resterende beløb.

40 % fradraget dækker samtlige udgifter forbundet med udlejningen. Du skal betale fuld ejendomsværdiskat af sommerhuset hele indkomståret - og der kan ikke fradrages ejendomsskatter ud over 40 % fradraget

Eksembel:

Hvis ejendommen sælges kan både køber og sælger få kr. 20.000.- i bundfradrag for året. Er der tale om udlejning af et sommerhus, som er ejet af flere i forening, er det samlede antal ejere alene berettiget til et bundfradrag på kr. 20.000,- i forbindelse med opgørelse af den skattepligtige lejeindtægt

Regnskabsmetoden:

Hvis man i stedet vælger den regnskabsmæssige opgørelse, kan man ikke få bundfradraget på kr. 20.000, ligesom 40% fradraget ej heller kan anvendes. Efter den regnskabsmæssige opgørelse kan der fratrækkes faktiske udgifter med en forholdsmæssig del af disse beløb, der svarer til udlejningsperioden. Eksempler på udgifter er; vedligehold af indbo og inventar, afskrivninger efter regler om driftsmidlers blandede benyttelse, ejendomsskatter og afgifter. Herudover kan direkte udgifter ved udlejningen som fx annoncer, mægler, udlejningsbureau, lys, varme mv. fratrækkes fuldt ud.

Ejendomsværdiskatten nedsættes forholdsmæssigt. Når selvangivelsen indsendes bør du medsende en opgørelse, som viser, hvorledes du har opgjort det skattepligtige beløb - og hvor det angives, hvilke perioder sommerhuset har været udlejet.

Eksempel:
Huslejeindtægt 70.000 kr.
+ el, vand el. lign.10.000 kr. Samlet lejeindtægt 80.000 kr. -udgifter til el 4.500 kr.
-andel af indboforsikring 1.500 kr -afskrivning af inventar 6.000 kr. -vedligehold af inventar 5.000 kr.

Til beskatning 63.000 kr

Sammenfatning

Er du i tvivl om, hvilken metode du skal vælge, vil 40 % reglen nok være at anbefale, da der ikke skal gemmes kvitteringer mv. for afholdte udgifter. 40 % reglen vil løbende give et pænt fradrag, som nok i de fleste tilfælde kan dække de udgifter, der er forbundet med udlejningen.

Bemærk! Hvis du én gang har valgt at bruge regnskabsmetoden, kan du ikke senere vælge at opgøre udgifterne efter 40 % reglen.

Bundfradrag og indberetningspligt Fra 2011 er bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger steget fra kr. 10.000,- til 20.000,- hvis du udlejer gennem bureau. Samtidig har bureauet nu pligt til at indberette lejeindtægten til SKAT

Læs mere via SKAT's folder her

 

Midtjyllands Sommerhusudlejning

Midtjyllands Sommerhusudlejning er et formidlingsbureau, der tilbyder sommerhuse i Silkeborgområdet til udlejning.

Der vil løbende blive tilføjet nye huse.

Det vil være muligt at leje husene i forskellige perioder samt med fleksible ankomst- og afrejsedage.

 Vi er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening

 

 

Kontakt os

Midtjyllands Sommerhusudlejning
Teglgårdsparken 149, Truust
8882 Fårvang
Tel.: 27 84 78 81
Mail: nina@midtjyllandssommerhusudlejning.dk
CVR-NR.: 31408873