Afregning

Hvornår får du dine penge?
Det er forskelligt, hvor hyppigt udlejningsbureauerne udbetaler ejers andel af lejeindtægterne.

Nogle udbetaler blot to gange årligt - midtvejs i sæsonen og igen ved sæsonens slutning. Hos Midtjyllands Sommerhusudlejning betaler vi hver måned bagud.
Din lejeindtægt vil blive overført den sidste hverdag i måneden.
Skæringsdatoen vil være den 20 i hver måned.

I enkelte tilfælde vil et lejemål dog være indgået så tæt på indflytningen, at afregningen først når at komme med på det følgende måneds overførsel.

Betalingen for lejernes forbrug af strøm, telefon etc. vil ligeledes indgå i afregningen for hver måned.

Hvis lejerne har været nødt til at købe el-pærer, sikringer, støvsugerposer o. lign. til sommerhuset under ferien, vil sådanne udlæg blive fratrukket i denne afregning.

Du modtager naturligvis en opgørelse over samtlige overførsler sammen med den månedlige oversigt over fremtidige lejemål.

Midtjyllands Sommerhusudlejning

Midtjyllands Sommerhusudlejning er et formidlingsbureau, der tilbyder sommerhuse i Silkeborgområdet til udlejning.

Der vil løbende blive tilføjet nye huse.

Det vil være muligt at leje husene i forskellige perioder samt med fleksible ankomst- og afrejsedage.

 Vi er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening

 

 

Kontakt os

Midtjyllands Sommerhusudlejning
Teglgårdsparken 149, Truust
8882 Fårvang
Tel.: 27 84 78 81
Mail: nina@midtjyllandssommerhusudlejning.dk
CVR-NR.: 31408873