Økonomi & jura ved sommerhusudlejning

Der er mange spørgsmål som melder sig når man vælger at udleje sit sommerhus. Hvor meget kan jeg tjene? Hvad skal jeg betale i skat? Hvor meget må jeg udleje? m.m. De spørgsmål kan du finde svar på her under Økonomi & jura.

Som sommerhusejer skal man være opmærksom på, at der er en del love som gør sig gældende ved sommerhusudlejning. Den vigtigste er nok Sommerhusloven , der lægger nogle begrænsninger på sommerhusudlejning. I Sommerhusloven er der retningslinjer for hvor meget du må benytte dit sommerhus, og hvordan du må udleje eller fremleje dit sommerhus. Loven beskriver også reglerne for helårsanvendelse.

Foruden sommerhuslovens begrænsninger findes der også regler for udlejning af sommerhuset i vinterhalvåret.
Disse regler benævnes i branchen som 91-dages reglen og du kan læse mere om dette her

Vinterudlejning af sommerhuse
Benyttelse af danske feriehuse i vinterhalvåret.

Ud fra retspraksis samt den seneste fortolkning af reglerne fra Skov- og Naturstyrelsens side anbefaler Feriehusudlejernes Brancheforening herefter følgende regelsæt anvendt omkring benyttelse af sommerhuse i vinterhalvåret:

1. Der gælder en maksimumgrænse for overnatninger i vinterhalvåret på 91 nætter (13 uger) 2. Der gælder yderligere følgende regler omkring placeringen af overnatninger i vinterhalvåret

Det er tilladt at overnatte i feriehuset i flere sammenhængende perioder, dog således at hver periode højst må udstrækkes til 4 uger - og i et enkelt tilfælde 5 uger, samt at feriehuset i en sammenhængende periode på mindst 4 dage ikke benyttes til overnatning efter hver sammenhængende periode på 4 (5) ugers overnatning.

3. Ejerspærring / Eget brug
For så vidt angår ejerspærringer, vægter disse i forhold til benyttelseskvoten kun i den udstrækning, at der foregår overnatninger i de pågældende spærringsperioder. For at udlejningsbureauet kan forholde sig til sådanne evt. overnatninger, må meddelelse herom ske direkte fra ejeren til udlejningsbureauet.

Hvad kan jeg tjene på at udleje mit sommerhus?

Det beløb, du får for at udleje dit sommerhus i en uge, kan variere lige fra 1.000 kr. og op efter afhængigt af en lang række faktorer nævnt herunder:

Geografi

Danmark er ikke bare Danmark, når det gælder sommerhusudlejning. Faktisk kan landet inddeles i næsten 30 forskellige priszoner, hvor nogle af områderne langs den jyske vestkyst er absolutte topscorere på sommehus-turisternes hitliste. Generelt kan man sige, at områder med brede sandstrande og godt badevand er de mest populære og derfor også de områder, hvor lejepriserne er højst.

Indtjeningen på to identiske sommerhuse kan således variere helt op til 25% alene på grund af beliggenheden. En forskel, der naturligvis også afspejler sig i købsprisen på sommerhusene.

Afstand til strand

Afstanden til nærmeste badestrand er en betydelig faktor for udlejningsprisen. Jo tættere, des højere pris. I et af de attraktive områder vil lejeprisen således kunne variere op til 20% på to identiske sommerhuse, som f.eks. ligger hhv. 200 meter og 3 km fra stranden. Er der tillige fri udsigt over vandet, stiger lejeprisen yderligere.

Størrelse

Lejeprisen stiger i takt med husets kvadratmeter og antallet af sengepladser. Har sommerhuset mange sengepladser, er det en fordel, hvis det er indrettet, så to eller flere familier kan have hver deres afdeling. Som tommelfingerregel stiger lejeprisen 5-7% for hvert ekstra soveværelse med to regulære sengepladser (ikke køjer).

Udstyr

Jo mere luksus, des højere pris. Swimmingpool, spabad, sauna, solarium, parabol, internet, opvaskemaskine, vaskesøjle osv. er nogle af de ting, der kan hæve lejeprisen. Til gengæld betragtes opvaskemaskine og vaskesøjle som standard i ethvert udlejningssommerhus.

Kvalitet

Sommerhusets alder og generelle stand har også betydning for lejeprisen. Et nyere eller nyrenoveret sommerhus med moderne møbler vil i sagens natur indbringe mere end et ældre om end velholdt sommerhus (selvom der også er efterspørgsel på disse sommerhuse).

Årstid

Efterspørgslen varierer hen over året, og derfor inddeler udlejningsbureauerne som regel deres sæson i et antal delsæsoner med forskellige lejepriser. Hos Midtjyllands Sommerhusudlejning inddeles sæsonen i 7 delsæsoner (A, spar A, B, C, spar C, D og E). I forhold til højsæsonen (A) vil din lejeindtægt typisk være:

For lidt og for meget

Kunsten at opnå den maksimale totalindtjening på sommerhuset i sæsonen ligger i at finde balancen mellem ugepris og efterspørgsel. Sættes lejeprisen for højt, vil det blot resultere i, at sommerhuset står tomt en stor del af sæsonen. Den rigtige prissætning er med andre ord den, som lige præcis giver fuld belægning i de enkelte delsæsoner.

Individuel vurdering

Når du laver en formidlingsaftale med et udlejningsbureau, vil der altid blive udarbejdet et individuelt forslag til ugepriser for dit sommerhus i de enkelte delsæsoner med udgangspunkt i de nævnte faktorer. Hos Midtjyllands Sommerhusudlejning er det en af vores indlejningskonsulenter, der vil udarbejde en udlejningsaftale (her skal laves link til formidlingsaftalen) for dit sommerhus.

 

Midtjyllands Sommerhusudlejning

Midtjyllands Sommerhusudlejning er et nystartet formidlingsbureau, der ønsker at tilbyde danske sommerhuse i hele Midtjylland til udlejning.

Der vil løbende blive tilføjet nye huse og områder.

Det vil være muligt at leje husene i forskellige perioder samt med fleksible ankomst- og afrejsedage.

 

 

 

Kontakt os

Midtjyllands Sommerhusudlejning
Teglgårdsparken 149, Truust
8882 Fårvang
Tel.: 27 84 78 81
Mail: nina@midtjyllandssommerhusudlejning.dk
CVR-NR.: 31408873