Az

Uanset om du har reserveret "ønskehuset" pr. telefon, e-mail eller over Internettet, er det første vi gør - her på kontoret i Truust - at oprette et kundenummer til dig. Det nummer bruger vi, hver gang du kontaker os, eller hver gang vi skal kontakte dig. Kundenummeret er altså en vigtig oplysning til os ved hver eneste kontakt. Hav det derfor altid ved hånden, når du ringer, mailer eller kommer personligt hos os.

Affald

Til hvert feriehus hører en affaldscontainer.

Der er dog forskel på hvilken tømningsordning de forskellige huse er tilmeldt.

Nogle huse får kun tømt 36 uger om året og andre får tømt hver uge.

Tømningerne sker alle ugens dage. Såfremt I ønsker oplyst hvilken dag jeres feriehus bliver tømt, kan det oplyses hos os.

For at renovationen i sommerhusområdet kan foregå til alles tilfredshed, henstiller vi til Dem om ikke at overfylde affaldscontaineren.

 • Renovatøren medtager ikke ekstra affald henstillet ved affaldsstativet, men kun hvad der er henstillet med en skarnbasse omkring. Det vil altså sige at du aldrig må efterlade affald i kartoner eller sorte affaldssække på grunden.

 • Læg altid dit affald i plasticposer inden det smides i containeren.

 • Har du ekstra/mere affald end der kan være i containeren, eller er containeren fuld ved ankomsten, kan der altid hentes en ny EXTRA sæk ved købmanden i Teglgårdsparken

 • Vi beder dig forsøge så vidt mulig at begrænse din affaldsmængde.

 • Der er opstillet containere til papir/pap og glas/flasker udenfor svømmebadet i Teglgårdsparken.

Bad og sauna

Bad/WC er ofte ret små i feriehusene, men toilet, hånd-vask og bruser - med varmt og koldt vand - er installeret i alle husene.

Bruseren er ofte en håndbruser, der kan gøres fast i et vægbeslag, afskærmet med et bruseforhæng og med afløb over gulvet.

Ved de brusenicher, som har bruseforhæng, vil det være en stor hjælp, hvis De husker at trække badeforhænget for, efter at De har været i bad. På den måde kan jordslåede pletter og dårlig lugt undgås.

Bruserafløb kan efter megen brug blive stoppet med hår i afløbet. Dette fjernes ved at det øverste dæksel løftes af, og vandlåsen renses for hår.

Det varme vand kommer fra en 20-30 liters elvandvarmer, hvilket normalt rækker til et brusebad. Er der flere der skal i bad efter hinanden - så vis lidt hensyn.

Der er altså ikke lige så meget varmt vand til rådighed i et feriehus, som man normalt er vant til. Vær derfor opmærksom på varmtvandsforbruget ved opvask, brusebad osv., da genopvarmningen af 30 liter koldt vand tager omkring 60 minutter.
Er der intet varmt vand i feriehuset ved Deres ankomst tjek da venligst:
1.Er sikringerne i orden, hvis ikke skiftes de.
2.Har de ventet længe nok.
3.Er den lille overhedningssikring trykket ind, som regel placeret under varmvandsbeholderen.
4.Er termostaten drejet højt nok op.
Bliver vandet stadig ikke varmt, kontakt da venligst vores kontor.

Sauna

I mange af husene hører saunaen efterhånden også med til standardudstyret. Den er altid elektrisk. Der er ikke altid saunatermometer, vandspand og øse til stede.

På saunaovnen sidder der 2 reguleringsknapper.
Den ene er til temperatur reguleringen. Denne drejes mod højre alt efter hvor varm De ønsker saunaen. Termometeret viser temperaturen per 10C. Termometeret indstilles - normal temperatur for en sauna er ca. 80 - 100C.

Den anden er til at tænde saunaen med. Ønsker De at benytte saunaen straks, drejes knappen helt mod højre og derefter tilbage i feltet med de første 3 trin - det tager altid ca. 1/2 time før saunaen har den rette temperatur. De næste trin er beregnet til, at De kan indstille saunaen til at varme efter f.eks. 4 eller 6 timer

Hvis saunaen ikke skulle blive varm efter ovennævnte beskrivelse, er der disse 2 muligheder der skal afprøves:
1. Om sikringerne er i orden, hvis ikke skal de udskiftes.
2. Forbliver saunaen kold, selvom sikringerne er i orden, bedes De kontrollere om overhedningssikringen under saunaovnen er trykket ind. (De fleste saunaer er monteret med en overophedningssikring, som kan slå fra ved overophedning).
Hvis saunaovnen stadig ikke bliver varm, kontakt da venligst vores kontor.

Brændeovn

Brænde

Brændeovnene er beregnet til fyring med træ. Træ i eller ved huset tilhører husets ejer og må ikke benyttes, ligesom træ fundet på stranden eller i skoven heller ikke må benyttes. Briketter må kun benyttes, såfremt der enten er sten eller et rigtig tykt lag aske i bunden af brændeovnen.

Brænde til pejs eller brændeovn er normalt ikke indeholdt i lejeprisen. Brænde kan købes næsten overalt, ved boder ved vejen, ved alle købmænd og supermarkeder. 

Optænding og brug

Når kaminen/brændeovnen optændes i kolde perioder, kan det ryge voldsomt ud i stuen. Dette skyldes en kold skorsten. I kolde perioder er det klogt at opvarme luften i skorstenen. Dette gøres ved at antænde et stykke papir, og holde det op i skorstenen, indefra. Herefter antændes med små pinde eller optændingstabletter. 

Når det blæser kraftigt kan vinden slå røg ud af brændeovnen, og der er desværre intet at gøre ved det. Hvis der ved jeres ankomst ligger brænde ved huset, er dette beregnet til ejers private brug med mindre andet er angivet. 

Det er IKKE tilladt at fyre med brænde der er fundet på stranden, da saltet kan ødelægge brændeovnen. Benyt ikke brænde, I har fundet i skoven eller i feriehusområdet. 

Lågen i brændeovnen skal altid være lukket, når ovnen benyttes. Ved åben låge risikerer I, at gnister springer ud på gulvet og brænder hul, i værste fald kan huset brænde af. Skulle det ske, at I er så uheldige at brænde hul i gulvet, fortvivl da ikke, jeres egen indboforsikring dækker skaden, I skal blot melde skaden til kontoret, og vi vil så få fat i en fagmand.

I pejs afbrændes kun i det inderste hjørne, og der må ikke fyldes for meget træ på. Hvis der findes en gnistfanger, skal denne altid benyttes. 
Benyt ikke nåletræ, da dette får gløder til at "springe", og man derved risikere at ødelægge gulvtæppet/gulvet. 

Asken må ikke fjernes

Det er muligt, at der ved jeres ankomst til sommerhuset stadig ligger aske i brændeovnen. Dette skyldes ikke mangelfuld rengøring, men derimod at varm aske pga. brandfare ikke bør fjernes fra brændeovnen, før man er helt sikker på at asken er kold. Det lille lag aske sikrer også bedre varme. 

Når I tømmer brændeovnen/pejsen for aske skal I altid være opmærksom på ,at der stadig kan være gløder i. Asken skal altid fyldes i metalaskebeholderen/containeren der står ved huset. Smid aldrig asken i affaldsposer eller i papkasser ved husmur/væg. 
På grund af brandfare bør der aldrig smides aske i naturen.

I NÆRHEDEN AF STRÅTÆKTE HUSE SAMT GRÆS- OG LYNGKLÆDTE OMRÅDER ER BRANDFAREN SÆRLIG STOR, SPECIELT I SOMMERHALVÅRET. DE BØR DERFOR ALTID OMGÅS ILD MED ALLERSTØRSTE FORSIGITGHED. VÆR ALTID OPMÆRKSOM PÅ DE AF MYNDIGHEDERNE OPSATTE SKILTE VEDRØRENDE BRANDFARE.

El

Sådan tænder I for strømmen

Samtlige huse er forsynet med el, 220 volt til bl.a. lys, køleskab og kaffemaskine, og 380 volt til opvarmning, varmt vand, komfur, sauna m.m.I størstedelen af husene - de der også benyttes efterår og vinter - er der brændeovne.
Når I kommer til jeres sommerhus, er strømmen muligvis ikke tændt. Det gøres på følgende måde: 

Udvendigt anbragt strømmåler 

Ved udvendigt anbragt strømmåler befinder sikringskassen sig som regel på samme sted inden i huset, tit gemt væk i et skab.
På sikringskassen er der to forskellige indstillingsmuligheder:

 • 0 = Strømmen er slået fra. 

 • I = Strømmen er slået til. 

For at slå strømmen til indstille på I, også fejlstrømsrelæet. Kontakten til fejlstrømsrelæet er fjederbetjent, og kan være svær at slå til.
Fejlstrømsrelæet har den funktion at den afbryder strømmen, hvis der er fejl i installationen. Relæet kan også slå fra ved kraftig tordenvejr, og det er i det tilfælde nødvendigt at slå det til igen. Hvis I overhovedet ikke kan slå relæet til kontakt da venligst vores kontor.

Hvis det skulle vise sig, at f.eks. køleskab, komfur, fjernsyn osv. ikke fungerer, bedes I afprøve sikringerne og kontakten, inden I kontakter os. Normalt ligger der ekstra sikringer ved sikringskassen, og hvis ikke, kan nye hentes på kontoret.
Husk altid at slå strømmen fra, før I skifter sikringer.

HUSK - ved afrejse fra huset skal strømmen altid afbrydes, dog ikke i spa- og swimmingpoolhuse og i tilfælde af FROSTFARE.

Strømmåler

Strømmåleren er oftest placeret på ydermuren, med en grå klap foran, som man kan vippe ned for at aflæse strømmen.

Sikringer

Hvis der springer en sikring i huset, skiftes den ved at dreje den gamle ud, og isætte en ny. Nye sikringer ligger ved sikringskassen, er der ikke flere gør da venligst Jer selv og de efterfølgende lejere den tjeneste at hente nye på kontoret.

Radiatorer

Radiatorerne i feriehusene er som regel elektriske, hvilket vil sige, at forbruget bliver afregnet over strømforbruget.
Hvis I ikke kan få radiatorerne varme, tjek da venligst:

 1. Er sikringerne i orden, hvis ikke skiftes de. 

 2. Er termostaten sat højt nok, skru evt. lidt højere op. 

 3. Tjek lille sikring på radiator om den er trykket ind (som regel lille trekant). 

 4. Er radiatoren tændt, I og O-knap sidder som regel på siden eller bagpå. 

 5. Evt. rumtermostat indstilles.

Vær også opmærksom på, at når rumtemperaturen er på det ønskede, slår radiatorerne automatisk fra, og tænder selv igen når temperaturen når ned under den ønskede temperatur.

Bliver radiatoren stadig ikke varm, kontakt da venligst vores kontor. HUSK, radiatorerne må ALDRIG overdækkes, pga. brandfare. Tænk også over at der ikke må stilles noget helt tæt op af radiatorerne. Vi gør jer opmærksom på at gulvvarme er dyrere i drift end radiatorer.

Varmepumpe

El klima-/varmepumpe anlæg (energibesparende).

 

Hvis noget går i stykker

Fjernsyn, opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler osv. kan desværre gå i stykker og skulle der være noget som ikke er i orden ved feriehuset, når De ankommer, skal det omgående meddeles til Midtjyllands Sommerhusudlejning og senest inden 24 timer efter ankomsten.

Hvis der under jeres ophold sker skader, meddeles de ligeledes omgående.
Ved reklamationer der ikke kan afhjælpes på stedet forsøger vi naturligvis, at skaffe en reparatør så hurtigt som muligt. Vær opmærksom på leveringstid af evt. reservedele m.m.

Midtjyllands Sommerhusudlejning skal indrømmes rimelig frist til udbedring af skader/fejl/mangler m.v. og disse kan ikke gøres til krav om godtgørelse eller erstatning.

Skader

Skulle De eller Deres medrejsende være så uheldig at komme til at tabe et glas, brænde hul i gulvet, smadre en rude eller lignende, fortvivl da ikke, det kan ske for enhver, men De bedes alligevel omgående meddele det til Midtjyllands Sommerhusudlejning. Vi vil så sørge for at der kommer en fagmand ud og se på/reparerer skaden. Vidste De forresten at Deres egen forsikring dækker skaden??

 

Køkkenet

Køkkenet i feriehusene er efter "dansk feriehusstandard" og normalt en del af stuen. Den, der tilfældigvis har køkkentjansen, er derfor ikke lukket ude fra fællesskabet. Køkkenet indeholder alt i gryder, potter og pander, service og bestik, komfur og køleskab. Kort og godt alt nødvendigt for selv at kunne kokkerere...

Service og Bestik

Det kan ikke undgås, at der går noget i stykker en gang imellem (kopper, tallerkener osv.). Husk på, at der kan bo op til 30 forskellige familier i dette hus pr. sæson, og der kan gå en del i stykker. Hjælp husejeren og os, således at vi også fremover kan holde en god standard. Erstat de ting, der går i stykker, kan I ikke selv finde noget magen til, meddel det da venligst til kontoret, så snakker vi med ejeren om det. Det kan måske virke lidt småligt for nogen , at de skal lægge et lille beløb for en ødelagt kop, men i længden kan det dreje sig om temmelig mange penge. Vi er overbeviste om, at I er forstående, og at I vil gøre jeres for at hjælpe os.

Gryder og Pander

Ved gryder og pander med teflon skal man være meget forsigtig med redskaberne, og der må kun bruges plastic eller træ - for at skåne belægningen. Husk venligst, at husejerne kun kan garantere godt udstyr, hvis hver lejer føler sig ansvarlig, og hvis tingene bliver behandlet godt, og især bliver gjort ordentligt rene.

Bageovn og Komfur

Det er vel næppe nogens yndlingsbeskæftigelse at rengøre en ovn. Men at "overtage" en ovn med andres madrester og skidt er til gengæld så ulækkert, at det må foranledige hver enkelt familie til at gøre sin pligt at: rense og rengøre komfur og ovn grundigt før afrejse. Virker komfuret og bageovnen ikke tjek da venligst om sikringerne i orden, hvis ikke skiftes de.

"Slår" pladerne sikringerne 
Har I kogt noget der er kogt over, vent da venligst et par timer inden I tænder igen.

Bliver bageovnen ikke varm 
Tjek om termostaterne er rigtigt indstillet. Ved "nye" ovne skal både temperatur og "bagemåde" indstilles. (Varmluft/grill/alm.). Virker komfur og ovn stadig ikke, kontakt da venligst vores kontor.

Køkkenskabe
Tit efterlader lejerne - i god mening - mel, gryn, sukker, krydderier osv. i skabene til de efterfølgende lejere. Erfaringen viser dog, at lejerne ikke bruger det, fordi de selv har noget med hjemmefra. Derfor beder vi jer tage disse ting med hjem igen, således at også køkkenskabene kan efterlades/overlades i pæn og ryddelig stand.

Køleskab
Hvis køleskabet ikke er tændt når I kommer til jeres feriehus, tændes det ved termostaten inden i køleskabet, hvorefter der også er lys når lågen åbnes.
Virker køleskabet stadig ikke, tjek da venligst:

 1. Er sikringerne i orden, hvis ikke skiftes de. 

 2. Er køleskabet sat til en stikkontakt, og er den tændt. Stikkontakten findes som regel i skabet under/over /bag ved eller ved siden af køleskabet.

Virker det stadig ikke, kontakt da venligst vores kontor.

Bliver køleskabet ikke koldt eller er maden ikke rigtig kold, skru da termostaten højere op, og afvent et par timer. Hvis det stadig ikke bliver koldt, kontakt da venligst vores kontor. Husk at afrime køleskabet inden I forlader huset, samt åbne køleskabslågen hvis I afbryder strømmen.

Opvaskemaskine

Inden brug af opvaskemaskinen tjekkes om filteret er rent, hvis ikke, taget det op og skylles under den kolde hane.

 1. Servicen skylles af inden den sættes i. 

 2. Tablet eller pulver hældes i sæberummet som lukkes. 

 3. Programvælger stilles på det ønskede program. 

 4. Maskinen startes. 

 5. Vent ca. 30 min. med at åbne lågen når programmet er slut, så service kan gennemtørre

Hvis service ikke er rent eller fyldt med kalkpletter efter vask, tjekkes om maskinen mangler salt eller afspændingsmiddel. Opvaskemaskinepulver eller tabletter skal I selv betale. Hvis der mangler afspændingsmiddel eller salt kontakt da venligst kontoret, da ejer skal betale.

HUSK!!! Hvis der er opvaskemaskine i huset, skal den vaskes op og tømmes inden afrejse.

Læs også instruktionsbog hvis forefindes i huset.

 

Senge og sengetøj

Skabsplads er selv i nyere huse begrænset, og det er sjældent, at der er et helt skab pr. gæst.

I ældre huse er der ofte tale om en bøjlestang med forhæng for. I mange af de lidt ældre huse måler sengene ofte 70 * 180 cm, og dobbeltsenge måler normalt 140 til 170 cm i bredde og 190 til 200 cm i længde. Køjesenge har ofte mål som enkeltsenge og er normalt uden sengegitter og stige.

Til hver almindelig soveplads er der dyne og hovedpude. Men vi anbefaler at I i den kolde tid selv tager et ekstra tæppe eller lignende med. Sengelinned, håndklæder, viskestykker o.lign. skal I selv medbringe. Dog kan sengelinned også lejes hos os mod forudbestilling. Hvis I har lejet sengelinned hos os, udleveres dette på kontoret ved ankomsten. På afrejsedagen bedes I igen aflevere dette på kontoret, også selvom der måske er bestilt rengøring.

Barnesenge og stole behøver man ikke medbringe, da de kan lejes hos os for kr. 95,- pr. uge - dog også kun mod forudbestilling.
Hvis I har lejet barneseng eller barnestol hos os, afhentes dette på kontoret ved ankomsten.
På afrejsedagen bedes I igen aflevere det lejede på kontoret. Rejser I uden for åbningstiden, bedes I stille det lejede i vores lille forrum.
Skulle jeres barn have tisset i sengen, så der er lavet skjolder, giv da venligst besked, så madrassen kan skiftes. Der findes ikke noget der er mere ulækkert end at skulle betrække/sove på en beskidt madras.

 

Spa og fælles swimmingpool

Spaen fyldes med vand til ca. 10 - 15 cm. over luftdysserne. Dette er meget vigtigt, for fylder man mindre i og tænder, risikerer man at det elektriske "brænder af". Før man bader i spaen, er det vigtigt at indsæbe hele kroppen og skylle sæben grundigt af.

Husk venligst at spaen ikke må rengøres i stærke rengøringsmidler, såsom skure- og sæbepulver.

Spabadet er steriliseret og rengjort før vores nye gæster ankommer. Under badning tilføres vandet og det tekniske anlæg næringsstoffer og bakterier, som har gode vækstbetingelser i det varme vand. Risiko fra evt. skadelige bakterier kan undgås, hvis hver enkelt badegæst hjælper med til at bevare badets høje hygiejniske standard, ved at følge denne brugsanvisning.

De kan selv gøre meget for, at badevandet forbliver tiltalende og sundhedsmæssigt sikkert at bruge, og ikke nedbrydes hurtigere end normalt. En person der ikke er afvasket med sæbe før badningen forurener 200 gange mere end en afvasket person.

1. Personer med fodvorter eller fodsvamp må kun benytte swimmingpool eller spabad, såfremt de er under lægebehandling for deres lidelse. Personer, der lider af andre smitsomme sygdomme, diarre, forkølelse, ondt i halsen, ørebetændelse og betændelse i huden, må ikke anvende swimmingpool eller spabad.

2. Den badende skal afvaskes med sæbe før brug af swimmingpool og spabad. Derved reduceres forureningen i badevandet. Toilet skal benyttes inden afvaskningen. Husk efter omhyggelig indsæbning af hele kroppen, at sæben skal skylles af, idet sæberester i badevandet ødelægger badevandets sundhedsbalance. Husk også, at sololier inaktiverer desinfektionsmidlerne.

3. Hvis badning afbrydes af toiletbesøg, skal der foretages afvaskning på ny.

4. Badebeklædning skal være ren.

5. Udendørs fodtøj må ikke benyttes i nærheden af bassinkanten.

6.Det er forståeligt, at urin i bassinet vil inaktivere desinfektionsmidlet.

7. Det er FORBUDT at lade hunde/katte benytte swimmingpool og spabad.

8. Private swimmingpools og spabade er kun beregnet til et vis antal personer. Hvis badet benyttes af flere end det sommerhuset er dimensioneret til, vil der være risiko for, at al klor opbruges. I enkelte tilfælde må brugen forbydes i 1-2 døgn, mens badevandets balance genoprettes, eller, i værste fald, mens vandet udskiftes.

9. Badetøj, bold osv., som også benyttes eller har været benyttet udendørs, må ikke benyttes i swimmingpoolen eller spabadet.
Før badning (tør spa - typen der fyldes med vand før brug):
1. Påbegynd vandpåfyldningen i god tid.
2. Under vandpåfyldningen tilsættes : 1 stk. SunWac tablet pr. person der skal benytte badet.

Hvordan: Klip SunWac tabletten fri på tre sider og tilsæt den direkte i vandet med vandmassagen kørende. Undgå berøring med tabletten. Lad pumpen køre i ca. 1 minut før der bades.

3. For at starte spabadet skal vandet fyldes op til ca. 10-15 cm. over sidedysserne hvorefter der trykkes på knappen : Jet/ 1 / tegningen med bølger fra siden, ved denne funktion varmer spabadet op. Når vandet er opvarmet (efter ca. 30-45 min.), trykkes på knappen: Air / 2 el. 3 / eller tegningen hvor bølgerne kommer fra bunden
Efter badning (tør spa):
Som en ekstra sikkerhed mod bakterievækst afsluttes brugen at spabadet således:

1. Tilsæt med vand- og luftmassagen kørende: 1 stk. SunWac tablet pr. person der har benyttet badet.
2. Efter cirkulation i ca. 1 minut, tømmes karet for brugt badevand.

Når spabadet skal benyttes igen følges vejledningen: " Før badning".

Det er vigtigt at vejledningen følges. Hvis der mangler SunWac tabletter, kan ekstra tabletter afhentes på kontoret.

SunWac 3 er afprøvet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen (MLK), DK-9800 Hjørring, der bekræfter, at såfremt brugsanvisningen følges, sikres en mikrobiologisk vandkvalitet som anført i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3/1988, om kontrol med svømmebade.

Ved afrejse bedes Spabadet (tør spa) fyldes med rent vand.

Der må ikke bruges skurepulver eller hårde børster til rengøring af karet. ( Det klarer vores kontrollør).
Standvandsspa (typen der står fyldt med vand og hvor vandet er i cirkulation hele tiden):
Ved standvandsspaen må der ikke tilsættes SunWac tabletter, da spabadet fungere som en mini swimmingpool, og selv doserer klorindholdet. Husk afvaskning inden brug. Luftmassagen sættes igang ved Air / 2 el. 3 / eller tegningen hvor bølgerne kommer fra bunden

Hvis De ikke kan få spabadet til at virke, er der følgende der skal tjekkes:

1. Er sikringer i orden, hvis ikke skiftes de.
2. Er der nok vand i karet (min. 10 - 15 cm over sidedysserne).
3. Har De trykket på de rigtige knapper, og ventet længe nok.

Virker spabadet stadig ikke, kontakt da venligst vores kontor.

 

Yderligere informationer

Billeder på hjemmesiden/i kataloget

Det kan forkomme, at et feriehus er blevet malet, at møbler/inventar er blevet skiftet/ændret. De kan således afskille sig fra viste billeder.

Byggelarm

Måske forekommer der under jeres ferie byggelarm. Midtjyllands Sommerhusudlejning kan ikke vide, hvor og hvornår huse bliver bygget eller renoveret og kan derfor heller ikke stilles til ansvar for dette. 

 

Elpærer, batterier osv.

Skulle der springe en el-pære eller batterierne til fjernbetjeningen eller røgalarmerne er flade, er der som regel nye i huset, skulle det ikke være tilfældet kan I afhente nye på kontoret.

 

Gode råd og vejledning

For fjernelse af pletter i feriehuset: 

 • Blød helst pletten op med noget vand omgående (selvfølgelig ikke, hvis der er tale om uld eller andet sart stof). 

 • I stedet for at "skrubbe" forgæves på en plet, som viser sig at være vanskelig at fjerne - kontakt da Midtjyllands Sommerhusudlejning. Vi vil så enten kontakte ejeren af huset eller en fagmand, som ofte bedst ved, hvordan pletten kan fjernes.

Hermed nogle kendte gamle "husråd": 

 • Spildt rødvin*Drys salt eller kartoffelmel på pletten omgående, lad den tørre og støvsug grundig. 

 • Spildt kaffe eller lignende*Drys da omgående et tykt lag kartoffelmel på pletten. Lad det ligge 1-2 døgn (indtil det er tørt) og støvsug pletten grundig. 

 • Oliepletter*Prøv omgående og meget forsigtigt at "duppe" terpentin på pletten. Tit viser det sig dog, at pletten ikke kan fjernes. DERFOR: tjek altid sko og fødder efter en tur ved stranden. 

 • Stearinpletter*Varm pletten/stearinet op og læg et stykke "sugende" papir på (F.eks. køkkenrulle). Gentag evt. behandlingen.

Skulle det mislykkes at fjerne en plet, så vær venlig at kontakte os hurtigst muligt, således at vi sammen kan ordne sagen. 
Vær meget forsigtig med at varme tæppet, det er ikke alle slags der kan tåle de høje temperaturer. 
Hvis I er det mindste i tvivl om hvordan pletten skal fjernes, kontakt da venligst Midtjyllands Sommerhusudlejning.

Grill

Det er ikke i alle huse der forefindes en grill, hvis der er en kan det ikke forventes at den er af nyeste årgang og standen er evt. ikke lige så god som den derhjemme. Husk: vær opmærksom på brandfaren ved stråtækte huse og placer altid grillen et stykke fra huset, så der ikke kan springe gnister op og antænde taget. Hvis grillen ikke står på ben, må den ikke stilles direkte på terrassen, da den høje temperatur laver brandmærker på træet, og skal derfor stilles på et ikke brandbart sted. Husk altid at tømme/rengøre grillen efter brug,

Gulvvarme

Gulvvarme findes som regel kun i badeværelserne. Kontakten til gulvvarmen sidder som regel ved siden af badeværelsesdøren - eller i et af rummene der støder op til badeværelset - over fodlisten. Lille firkantet boks med tal og lille termostat som drejes mod højre. Tit er temperaturen angivet i 10C. 

Drej termostat/knap mod højre til ønskede temperatur er nået. (20C er normalt). Det varer mellem 12 og 24 timer, inden den ønskede temperatur er nået. Når dette er sket vil den røde lampe holde op med at lyse, eller den vil lyse grøn. Hvis gulvvarmen efter 24 timer stadig ikke er varm, tjek da venligst: 

 1. Er sikringer i orden, ellers skiftes de. 

 2. Lyser lampen stadig rød = vent - ikke varm endnu. 

 3. Er der slet ingen lys i lampen. 

 4. Hvis kun lidt varm, skrues temperaturen højere op.

Grundstykket

Eftersom alle husene har forskellige ejere, er grundstykkerne også plejet forskelligt, nogle trimmer grunden ved hvert skift, og andre kan bedst lide at naturen får lov til at forme grunden, som den vil. I vore beskrivelser på internettet finder du ofte ordet ”naturgrund”. Dermed menes f.eks. hede, højt græs, ujævn jordbund, vildtvoksende enge osv. Disse ”naturgrunde” er af ejeren overladt til naturen selv. Derfor må du ikke regne med, at du kan benytte hele grunden og kan ikke fordre grunden klippet, så f.eks. børnene kan spille bold.

 

Gynger/sandkasse

Gyngestativet kan enten være af træ eller metal, og fordi metallet er rustent er ikke ensbetydende med at stativet er gammelt og ikke holdbart, men simpelthen fordi saltvandet i luften er meget hård ved metallet. 
Der er oftest kun en eller to gynger monteret. Er gyngerne ikke monteret ved ankomsten, kig da venligt efter i skuret og/eller huset om de ligger der. Hvis I ikke kan finde nogle kontakt da venligst Midtjyllands Sommerhusudlejning. 
Vi skal gøre opmærksom på at gynger kun er til børn, og at de derfor ikke kan klare vægten fra en voksen. 
Ved børns leg i sandkassen, beder vi forældrene om at være opmærksom på, at ikke alt for meget sand forsvinder ud af sandkassen, da det ellers kan være svært for husejeren, at holde sand til samtlige hold lejere sæsonen igennem.

Indretning

Feriehusene er indrettet efter ejernes smag og behov. Man kan ikke regne med, at der i alle feriehusene er skabe og hylder nok. Også køkkenudstyret er forskelligt fra hus til hus. Møbleringen af husene kan der også være meget forskel på. Vi har i teksten forsøgt at fremhæve de huse, der er særdeles godt møbleret og indrettet. Står der i teksten intet om dette, er indretningen og møbleringen ganske normal. Der kan i nogle tilfælde være tale om ældre møbler.

Insekter

Da alle vores feriehuse ligger i naturen, kan det desværre ikke undgås at der kan forekomme at være edderkopper, myrer, bænkebidere, ørentvister osv. Desværre kan vi intet gøre ved dette problem. 
Hvis myrer har "invaderet" huset kan De hente myrelokkedåser eller myrepulver ved Midtjyllands Sommerhusudlejning. 
Hverken husets ejer eller udlejer kan stilles til ansvar for disse "problemer".

 

Læger

Lægehuset i Ans,Teglgade 23, 8643 Ans By - Tlf.: 86 87 05 55

Åben daglig 8.00 til 16.00. Der skal altid ringes i forvejen og bestilles tid.

Hvis du har brug for lægen i tidsrummet mellem kl. 16.00 - 08.00, døgnet rundt på lørdage, søndage og helligdage, skal du kontakte lægevagten på tel.: +45 70 11 31 31.

Terrassen

Vi gør Jer opmærksom på at i regnvejr og vådt vejr kan terrassen ved huset være meget glat, og I derfor skal træde meget forsigtigt henover den. 
Skader som følge af fald på terrassen, er Midtjyllands Sommerhusudlejning ikke erstatningspligtige overfor.

Toilet

Desværre er vi nogle gange udsat for, at toiletrørene er stoppet pga. bleer, hygiejnebind, vat mm. Derfor må vi præcisere, at det er forbudt at smide disse ting i toilettet, benyt i stedet for toiletspanden. Det kræver tilkaldelse af en fagmand for at få afhjulpet problemet, og det er meget dyrt! Vi må derfor - hvis ovennævnte forbud ikke overholdes - gøre den pågældende lejer ansvarlig for de økonomiske konsekvenser for problemet. Husk venligst at kun toiletpapir hører hjemme i toilettet.

Husk venligst også at rengøre toilettet efter brug!!

 

Tørretumbler

Husk at tjekke at trevlesien er tømt inden brug.

 1. Tøjet lægges i maskinen. 

 2. Tørretiden indstilles på den ønskede tid. 

 3. Tørretumbleren startes. 

 4. Hvis tøjet ikke er tørt, tømmes sien igen og ny tid indstilles. 

Hvis Tørretumbleren ikke virker tjek da venligst: 

 1. Er Tørretumbleren sat til. 

 2. Har De indstillet tiden.

Virker tumbleren stadig ikke, giv da venligst besked på kontoret. Hvis I ikke kan finde tørretumbleren, så kan det være at tørretumbleren og vaskemaskinen er kombineret.

 

Varmepumpe

- godt for elregningen 
Mange feriehuse bliver i dag opvarmet med dyr elvarme. Både ejer og lejer mærker til den dyre opvarmning, og det kan derfor betale sig at kigge efter alternativer. Et varmepumpeanlæg er en god løsning, også i de store luksushuse, der indeholder pool. Poolhusene er dyre at opvarme, men med en varmepumpe kan man holde forbruget nede. På den måde opnår man en merudlejning af huset, der i kraft af et lavere energiforbrug er attraktivt at leje og samtidig er mere miljøvenligt.

Vaskemaskine

1. Tøjet lægges i maskinen. 
2. Sæbe og skyllemiddel tilsættes. 
3. Den ønskede temperatur vælges (hvis forefindes). 
4. Det ønskede program vælges med programvælgeren.

Husk at mange vaskemaskiner først starter når programvælgeren trækkes ud. 
Vær opmærksom på at lågen kan blive varm under vask, og at mange maskiner er forsynet med en børnesikring, så lågen først kan åbnes 3 - 5 min. efter at programmet er stoppet. Læs også instruktionsbogen, hvis forefindes i huset.

Gå til toppen af sidenPil Op

Midtjyllands Sommerhusudlejning

Midtjyllands Sommerhusudlejning er et formidlingsbureau, der tilbyder sommerhuse i Silkeborgområdet til udlejning.

Der vil løbende blive tilføjet nye huse.

Det vil være muligt at leje husene i forskellige perioder samt med fleksible ankomst- og afrejsedage.

 Vi er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening

 

 

Kontakt os

Midtjyllands Sommerhusudlejning
Teglgårdsparken 149, Truust
8882 Fårvang
Tel.: 27 84 78 81
Mail: nina@midtjyllandssommerhusudlejning.dk
CVR-NR.: 31408873